Mülteciysen üniversite okumak için Öss'ye girmene gerek yok


YÖK'ün aldığı bir kararla Suriyeli mülteciler üniversiteye Türkiye'de devam edecek. YÖK, Suriyeli mültecilere ve Suriye’de okuyan Türkiye vatandaşlarına sınırdaki illerde bulunan 7 üniversitede "özel öğrenci" olarak okuma hakkı verdi. Ancak YÖK'ün böyle bir karar alma yetkisinin olmadığı belirtiliyor.
YÖK, yayımladığı genelge ile Suriye sınırındaki illerde bulunan 7 üniversitenin, Suriyeli mültecileri “özel öğrenci” statüsünde kayıt edebileceklerini açıkladı. Genelgeye göre, mülteciler hiçbir belge göstermeden, yalnızca “beyanla” üniversitelere kayıt yaptıracak.
YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme imzasıyla Çukurova, Gaziantep, Harran, Kilis 7 Aralık, Mustafa Kemal, Mersin, Osmaniye Korkut Ata üniversitelerinin rektörlüklerine gönderilen yazıda, Türkiye’ye sığınan Suriyeli mülteciler ile Suriye’de eğitim görmekteyken ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimlerine ara vermek zorunda kalan Türk vatandaşı öğrencilere üniversiteye kayıt hakkı tanındı. Yazıda, 28 Ağustos 2012 tarihinde yapılan YÖK Genel Kurulu’nda Suriye’deki durum ve gelişmelerin dikkate alındığı söylenerek, sadece 2012-2013 yılına mahsus olmak üzere bazı kararlar alındığı kaydedildi.
Yalnızca beyan yeterli olacak
Buna göre, Suriyeli mülteciler, Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Harran, Mustafa Kemal, Osmaniye Korkut Ata, Çukurova ve Mersin Üniversitelerinde “özel öğrenci” olarak ders alabilecek. Öğrencilerin durumlarını belirten belgeleri olmaları halinde bu belgeler incelenecek, ancak belgelerinin olmaması halinde sadece beyanları dikkate alınarak, “özel öğrenci” kayıtları yapılacak.
Suriyeli mültecilerle ilgili YÖK kararı yasaya aykırıdır
Konuyla ilgili görüşlerini bildiren soL yazarı Kadir Sev, YÖK'ün aldığı kararın yasaya aykırı olduğunu belirtti. Sev, YÖK'ün yetkisini aştığını ifade ederek şunları kaydetti:
22 Eylül 2012 akşam saatlerinde televizyonlarda ve internet gazetelerinde, Yükseköğretim Kurulu’nun, Suriyeli mültecilerin Türk Üniversitelerinde özel öğrenci olarak eğitim yapmalarına olanak tanıyan bir kararına ilişkin haberler yayımlandı. Anılan Kararın, Yükseköğretim Kurulu’nun 28 Ağustos 2012 tarihinde alındığı ve 3 Eylül 2012 tarihinde Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin Osmaniye Üniversitelerine birer genelge gönderilerek gereğinin yapılmasının istendiği anlaşılmaktadır.
Yükseköğretim Kurulu, Suriyeli mültecilere özel öğrencilik statüsü tanınmasına ilişkin bir karar almakla, kendisine tanınmamış bir yetkiyi kullanmıştır.
YÖK Yasasında özel öğrencilik, lisansüstü eğitim için öngörülen bir yöntemdir ve bu yöntemin uygulanabilmesi için ülkeler arasında önceden sözleşmeler yapılmış olması gerekmektedir. Daha da önemlisi Yükseköğretim Kurulu’nun görev ve yetkilerinin sıralandığı 2547 sayılı Yasanın 7. Maddesinde Yükseköğretim Kurulu’nun üniversitelere özel öğrenci almaları için direktifler verebileceğine ilişkin bir yetki yer almamaktadır.
Aşağıda 3 Eylül 2012 tarihli genelgeden bir alıntı yapılmaktadır. Görüleceği üzere Yükseköğretim Kurulu, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazıları üzerine böyle bir karar almıştır. Emir demiri kesiyor.
tokoiocoio.jpg
(soL-Haber Merkezi)

0 yorum: